S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zboží Vám komfortně dopravíme domů

Dopravu zajišťujeme po

celé ČR

 

DOPRAVA KLADNO A OKOLÍ

DO 20 km

ZDARMA !!!!

 

 

 

 


 

 

TOP PRODUKTY

Naše cena 1 970 Kč
do košíku:
Naše cena 2 655 Kč
do košíku:

RYCHLÝ KONTAKT

Dailen Trade s.r.o.
Huťská 229
272 01 Kladno
tel: +420 607 970 419
napište nám
IČ: 247 95 313
info@nabytek-dailentrade.cz

Montáž nábytku

info linka +420 607 077 377 

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel:

Dailen Trade s.r.o.

Sídlo firmy: Ininova 118, Kladno 3

IČ: 24795313

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným u  Městského soudu v Praze, oddíl C 174916

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Dailen Trade s.r.o.. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Dailen Trade s.r.o jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Dailen Trade s.r.o, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

III. Platební podmínky

 1. Zboží bude zaplaceno převodem nebo úhradou na bankovní účet: FIO banka, a.s., č.ú.  2800138074/2010

2. Hotově při závozu zboží

IV. Dodací podmínky a dopravné

 1. Zboží je doručováno v nesmontovaném stavu.

 2. Ceník za dopravné (uvedené ceny jsou včetně DPH)

  • Při objednávce  Kladno a okolí do 30 km přeprava zdarma

  • Některé zboží menších rozměrů a váhy do 30 kg ( polička, komoda apod.) zasíláme přepravní společností

   cena dopravného 250 Kč

  • Doprava zboží po území ČR (mimo Kladno a okolí do 30 km ) je zpoplatněna paušální částkou 450,- Kč vč. DPH

   Dopravu do zahraničí řešíme individuálně

 3. Zboží je doručováno vždy jen před dům

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Dailen Trade s.r.o a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu nepoškozeném, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

VII. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

IX. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Dailen Trade s.r.o, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 3. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru.  Fotografie zboží je pořízena tak, aby barevné provedení co nejvíce odpovídalo skutečnosti. Skutečná barevnost se však může lišit i vzhledem k nastavení monitoru.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním objednávky dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka (jméno, příjmení, adresa doručení, kontakt na zákazníka), které se dále doplňují při provedení objednávky

Vážíme si Vaší důvěry, veškeré Vámi sdělené informace jsou použity pouze s vyřízením dané objednávky a poskytnuty pouze subjektům podílející se na vyřízení objednávky

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Kopírovaní textového obsahu a obrázků je zakázano !!!

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamační podmínky

V případě poškození obalu je nutno, aby spotřebitel výrobek neprodleně zkontroloval. Vady zjevné (mechanické poškození, roztržení látky) je třeba reklamovat ihned. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, které vzniknou v důsledku vady materiálu.

Záruka se výslovně nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nesprávnou montáží, manipulací a živelnou událostí, které mají příčinu v neobvyklém účelu použití.

Za mechanické poškození výrobku nese odpovědnost výrobce do doby předání zboží prodejci. Prodejce nese odpovědnost za mechanické poškození výrobku do okamžiku nakládky. Za veškeré škody vzniklé při přepravě je odpovědný přepravce. Odpovědnost za mechanické poškození výrobku nese Spotřebitel od okamžiku, kdy začíná s montáží.

Vadou zboží není

Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů, např. u potahových látek, či dřeva a drobné odchylky v barevném tónu. Vadou zboží nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance a povolení potahové látky o 1-5%.

Veškeré reklamace je nutné neprodleně písemně oznámit Prodejci, vyfotografovat a přiložit k písemnému vyjádření. Poté bude Spotřebitel informován o dalším postupu. V případě, že dojde k dohodě o prohlídce nebo vyzvednutí zboží k opravě v bytě zákazníka, vyhrazuje si prodejce sjednání lhůty k vyřízení reklamace nad rámec zákonem stanovených 30 dnů.

Je nutné, aby spotřebitel ihned zkontroloval obsah jednotlivých balíků i přesto, že obal není poškozený. Před samotnou montáží je nutné nejprve zkontrolovat všechny části nábytku, teprve poté je možné začít s montáží. Na smontovaný nábytek se uplatnění reklamace nevztahuje.

Pokud se spotřebitel rozhodne, že montáž nábytku uskuteční až za delší dobu, je postup stejný jako ve všech jiných případech - neprodlená kontrola obsahu ihned po převzetí ještě před uskladněním zboží. Pozdější reklamace nebude uznána.

V případě, že je reklamovaná vada opravitelná a při dodržení ostatních zákonných povinností, bude vždy opravena.

Vrácení zboží z důvodu objednání špatné barvy nábytku

Pokud se Spotřebiteli stane, že si omylem objedná jinou barvu nábytku a nebo obdrží jinou barvu než zamýšlel a po rozbalení zboží vidí, že určité části nábytku mají jinou barvu než chtěl zakoupit, je nutné Prodejci tuto skutečnost neprodleně oznámit hned po rozbalení balíku a nepouštět se do montáže. Smontované zboží není možné Spotřebiteli vyměnit i tehdy, žádá-li pouze o výměnu jiné barvy dvířek, či jakékoliv jiné části nábytku. Prodejce přijímá pouze výměny typu balík za balík. Jinak si Spotřebitel musí dvířka, či jiné jednotlivé části v požadované barvě zakoupit

M2I1MT